Kotter werkzaamheden

Een cilinderschacht kotteren is voor sommige cilinders noodzakelijk om de passing van het hemd op het carter te realiseren.

Kotteren van cilinderschacht

Prijs €65.00

Krukassen met een vergrote krukaswang diameter passen niet in een standaard carter, om dit wel mogelijk te maken vergroten we deze ruimte door middel van het kotterproces.

Kotteren van krukaswang kamer

Prijs €85.00

Vlakken van het carter. Het cilinder pasvlak is belangrijk dat dit haaks op de boring staat en dan is dit ook nog eens vermogens winst gevend en geeft minder slijtage aan zuiger en krukas bigend. Veel al zelfs vanuit de fabriek zijn de carter delen niet goed passend op elkaar en is dit dus reden om te controleren!

Vlakken carter (zijde cilindervoet)

Prijs €50.00

Kotter werkzaamheden

Website door BlueBird Media 2019